FORSKARVÄRLDENS KUNSKAP PÅ NÄRINGSLIVETS VILLKOR

Vi håller oss uppdaterade kring de senaste forskningsrönen inom de områden vi jobbar. Detta för att överbrygga språnget mellan forskningsvärlden och näringslivet.
Savantic har utvecklat ett spelkoncept som kontrolleras med andningsbälte. Konceptet heter Savanda och är open source och open hardware. Huvudsyftet med Savanda är att hjälpa barn att kontrollera andningen vid strålterapi och MR-undersökningar.
Med dagens avancerade teknologi krävs inga superdatorer för de krävande beräkningar som realtidsanalys av digitala bilder innebär, vanliga persondatorer och tom. smarta telefoner klarar detta idag.

Aktuellt

Fem organisationer skriver tillsammans en debattartikel i DN om att det är dags att höja säkerheten i tunnelbanan för att minska antalet som dör varje år.

Thierry Sikora har varit drivande i arbetet med att ta fram en gemensam europeisk databas för energiförlustspektroskopi (EELS) med elektronmikroskop (TEM) samt för röntgenabsorption.

Claes Orsholm är månadens alumn vid Stockholms Universitet. Han uppmärksammas bland annat för arbetet med att starta Savantic. Läs hela artikeln: