FORSKARVÄRLDENS KUNSKAP PÅ NÄRINGSLIVETS VILLKOR

Med dagens avancerade teknologi krävs inga superdatorer för de krävande beräkningar som realtidsanalys av digitala bilder innebär, vanliga persondatorer och tom. smarta telefoner klarar detta idag.
Vi håller oss uppdaterade kring de senaste forskningsrönen inom de områden vi jobbar. Detta för att överbrygga språnget mellan forskningsvärlden och näringslivet.