FORSKARVÄRLDENS KUNSKAP PÅ NÄRINGSLIVETS VILLKOR

Vi håller oss uppdaterade kring de senaste forskningsrönen inom de områden vi jobbar. Detta för att överbrygga språnget mellan forskningsvärlden och näringslivet.
Med dagens avancerade teknologi krävs inga superdatorer för de krävande beräkningar som realtidsanalys av digitala bilder innebär, vanliga persondatorer och tom. smarta telefoner klarar detta idag.
Savantic har utvecklat ett spelkoncept som kontrolleras med andningsbälte. Konceptet heter Savanda och är open source och open hardware. Huvudsyftet med Savanda är att hjälpa barn att kontrollera andningen vid strålterapi och MR-undersökningar.

Aktuellt

Savantic kommer vara en del i ett helt nytt forskningsprojekt i ett led för digitalisering för fossilfri mobilitet i Sverige.

Fem organisationer skriver tillsammans en debattartikel i DN om att det är dags att höja säkerheten i tunnelbanan för att minska antalet som dör varje år.

Thierry Sikora har varit drivande i arbetet med att ta fram en gemensam europeisk databas för energiförlustspektroskopi (EELS) med elektronmikroskop (TEM) samt för röntgenabsorption.

Bildanalys

Vi hjälper dig med teknisk rådgivning, utvecklingsresurser samt rekommendationer kring designval. Vi kan hjälpa till i långa och korta uppdrag, men gör även in-house projekt kring specifika problemställningar.

Medicinteknik

Röntgen är ett område som Savantic är starka inom. Det är ganska naturligt då fysik är genomgående för röntgen. Med duktiga magnetröntgen fysiker samt strålningsskydd inom röntgen är Savantic en medicinteknisk konsultpartner.

Miljöteknik

Vi på Savantic arbetar för ett hållbart, ekologiskt samhälle. Som fysiker anser vi att energifrågan är otroligt viktig. Vi som fysiker har kunskap i energibalansen något som kommer krävas i framtiden då vi måste ställa om till gröna energikällor.