Elekta

Savantic har jobbat tillsammans med Elekta med att utveckla och förbättra gammaknivar för strålkirurgi. Arbetet var ett samarbete av forskningskompetens mellan Savantic och Elekta. Savantic var med och introducerade Monte-Carlo-baserade simuleringar av stråltransport vid designarbetet av gammaknivar.

Publicerad: 11/11/2016