Caterina Melchiorre bytte sin programmerarvardag mot rollen som Savantics PDM

När Caterina började på Savantic 2015 var det som utvecklare, med inriktning på dataanalys. Så småningom kom hon in i Mistra-SAMS-projektet och hennes roll där var till att börja med att samla in data från öppna datakällor, för att undersöka vad som går att göra med dataanalys inom det området.

Allteftersom arbetet med Mistra-SAMS-projektet gick vidare jobbade Caterina mer och mer att tillsammans med de andra projektdeltagarna, på ett annat sätt än vad en utvecklare vanligtvis gör. Det gav mersmak, så till den grad att hon insåg att det nog vore ett bra steg att lämna den rena programmerarrollen för att i stället jobba med projektledning.

Under våren 2018 fick hon förslaget att gå in i rollen som Project Delivery Manager, och då tvekade hon inte – som PDM är hon nu, på samma sätt som vår andra PDM Roger Viberg, kontaktytan mellan våra konsulter och våra kunder, håller koll på projekten i stort, ser till att leveranserna sker enligt plan och enligt budget, och fångar upp eventuella frågor och synpunkter, för att ytterligare förbättra samarbetet i våra kundprojekt.

Med en gedigen erfarenhet som programmerare och utvecklare är Caterina väl bekant med konsultens vardag. I kombination med hennes intresse för människorna i projekten blir hon i sin viktiga roll som PDM ett bra stöd för både konsulter och kunder, så att våra projekt och leveranser kan hålla den konsekvent höga nivå som våra kunder förväntar sig av oss.  

Publicerad: 21/02/2019