Välkommen till Savantic, Henrik Rehbinder!

Henrik Rehbinder beskriver sig själv som en algoritmperson, men även som generalist. Förutom lång erfarenhet av medicinteknikbranschen, där han har haft olika ledarroller under 15 år, har han även jobbat med statistisk dataanalys och maskininlärning. Hos oss kommer Henrik framför allt att ägna sig åt affärsutveckling; att fördjupa samarbetet med befintliga kunder och pedagogisera Savantics erbjudande gentemot nya kunder. Mellan varven kommer han även själv att jobba som konsult.

Henrik hade haft kontakt med Savantic under en längre tid och väntat på rätt tillfälle, och nu när fokus ligger på att bredda kompetensbasen tyckte båda parter att det var läge.

Med ett djupt tekniskt kunnande och ett stort intresse för AI och dataanalys kommer Henrik att bidra med erfarenheter från organisationer i snabb tillväxt, med sin förmåga till helhetssyn och sin lyhördhet för kundernas behov och tekniska utvecklingspotential. Välkommen till Savantic, Henrik!

Henrik Rehbinder

Publicerad: 25/03/2019