Välkommen till Savantic, Edvin Sidebo!

Vi säger välkommen till vår nya konsult Edvin Sidebo! Han började hos oss i maj och är relativt nydisputerad partikelfysiker.

Edvin Sidebo

Edvin tillbringade en del av sin doktorandtid vid Cern, där han deltog i ATLAS-experimentet och studerade Higgs-partikeln via data från partikelacceleratorn Large Hadron Collider. Hos Savantic kommer Edvin att jobba med maskininlärning och dataanalys, bland annat i projekt inriktade på trafikplanering och autonoma fordon.

 

Publicerad: 12/06/2019