Tobias Carlsson

Tobias Carlsson
fil. dr
Utvecklare

Tobias kombinerar programmering med dataanalys och utredning, lite beroende på uppdrag. En vän som jobbat med Savantic tipsade om att det nog skulle vara ett passande företag för hans kompetenser och intressen. Om Tobias vore en superhjälte skulle han vilja välja förmågan att kunna resa fritt i rumtiden. Rör sig i det mer jordnära livet fritt i natur, litteratur och i träningssammanhang.