SAMS-Mistra

SAMS-Mistra har som syfte att fördjupa kunskapen om specifika innovationer för tillgänglighets­­tjänste­r och nya kombinationer av dessa innovationer, med avseende på deras tekniska konfigurationer (inklusive provning i pilotskala), institutionella förutsättningar och användarperspektiv.

Fokus riktas mot tjänster med en disruptiv potential att stimulera en övergång till hållbar tillgänglighet och mobilitet i Sverige.Savantic ska vara med och ta fram tillgänglighetstjänsten och vara med under pilotprovningsfasen.

Publicerad: 08/11/2016