Forskardagar

Savantic anordnar forskardagar två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Sammanlagt sex dagar om året kommer alla våra medarbetare till kontoret för att tillsammans fördjupa oss i något forskningsområde. Vi delar upp oss i små projekt med syfte att lära oss mer om ämnet teoretiskt, tekniskt och praktiskt. Viktigast av allt är presentationen av resultatet för varandra och våra slutsatser kring hur detta kan komma till nytta för våra kunder.

Under årens lopp har vi tagit oss an bland annat Reinforcement Learning, Deep Learning, Prediction mha statistiska metoder, Topological Data Analysis, SLAM och Augmented Reality.

Publicerad: 08/11/2016