Scibase

För Scibase utvecklade Savantic en klassificerare av mätningar av impedansen i huden. Detta för att avgöra om den uppmätta hudfläcken är benign eller malign. Klassificeringen omfattar flera olika algoritmer varav några är patenterade.

Publicerad: 11/11/2016