SL

Savantic fick uppdraget av SL att utreda spårbeträdandelarm vilket har lett till att trafikförvaltningen i Stockholm har en bättre bild av säkerheten kring tunnelbanespåren. Detta har lett till ett landstingsbeslut om att införa plattformsdörrar i tunnelbanan. Savantic jobbar vidare med utredningen av plattformsdörrar och sensorer tillsammans med SL. 

Se SL:s film om säkerhet i tunnelbanan!

Publicerad: 11/11/2016