Hetaste tekniktrenderna 2018

Konsumenterna förväntar sig att vår interaktion med tekniken kommer att ske genom vårt tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Hörlurarna åker aldrig av, inte ens på natten när vi sover. Enligt Ericssons årliga trendrapport från ConsumerLab[1] som är den sjunde i ordningen presenterades nyligen tio heta konsumenttrender för 2018 och framåt.

  1. Din kropp blir ett nytt interface – mer än hälften av alla tillfrågade tror att kroppsspråket kommer ersätta rösten för tjänster som intelligent assistanshjälp (AI assistance).
  2. Augmented Hearing – närmare 2/3 av de tillfrågade tror på realtidsspråköversättning i hörlurarna. Ungefär som fisken i örat på ”liftaren guide till galaxen” av Douglas Adams[2].
  3. Eviga nybörjare – nästan 1/3 anser att ny teknik kommer att göra deras kunskap omodern samtidigt som det är lätt att snabbt bli expert inom nya områden.
  4. Social Broadcasting innebär att sociala medier kommer att ta över traditionell TV och att AI används för att kontroller fakta i sociala TV-sändningar.
  5. Intelligent reklam kommer förmodligen bli för smart för sitt eget bästa och med AR och VR kommer reklamen bli så realistisk att den ersätter behovet av produkten själv.
  6. Kusligt att kommunicera, tycker hälften av de tillfrågade, när man inte längre kan göra skillnad på om man pratar med en människa eller en maskin. Lite mindre än hälften tycker att det är läskigt att telefonen kan reagera på ditt humör.
  7. Fritidssamhället kommer att växa med ny AI-teknik, när man inte längre behöver arbeta för att få arbetet gjort eftersom det kan utföras av robotar istället.
  8. Ditt foto kan med hjälp av VR bli ett rum som du kan gå in i, känna, lukta och återuppleva minnen från förr. Många tror att detta är endast fem år bort.
  9. Vägar i luften är något som många vill se som en lösning på trafikproblemet, samtidigt som man inser att detta kan medföra problem. Trafiksituationen i städerna måste ordnas och att ta ny teknik till hjälp är ett måste[3].
  10. De flesta menar att batterier med högre kapacitet är ett måste om vi ska sätta stop för laddningsdilemmat vi har idag.

När man läser denna gedigna rapport inser man att det inte är bara en teknik som krävs för att möjliggöra detta smörgåsbord av tjänster. Det står ganska klart att data från individer, deras beteende, historik vad vi gillar, vad vi skulle vilja vara, var vi varit någonstans och vill komma tillbaka till med stor säkerhet kommer att samlas in för att detta ska fungera.

Självklart sker denna datainsamling redan och kommer att fortsätta. Data är en råvara som behöver förfinas och förädlas för att du och ditt behov ska förses med rätt tjänst. Vi på Savantic[4] menar att data och modellering av data är grunden för att tekniker som AI, VR, AR och Deep Learning ska fungera. Det är modellering av data med hjälp av avancerade algoritmer som kommer att förse oss med Fritidssamhället, Ditt foto från det förflutna eller Social broadcasting – censur av ”fake news” med hjälp av AI är nyckeln till att alla dessa tjänster ska bli verklighet.

Data och modellering av data är nyckeln till att kunna bygga den framtid som målas upp i Ericssons rapport med 10 inflytelserika städer och 30 miljoner invånare representerade.

 

[1] https://www.ericsson.com/en/press-releases/2017/12/2018-hot-consumer-tr…

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Liftarens_guide_till_galaxen

[3] https://www.kth.se/forskning/artiklar/lat-spotify-losa-kaos-och-klimath…

[4] http://www.savanticab.com/

Publicerad: 13/12/2017