Styrelse

Stefan Csillag

Stefan Csillag

Ordförande

Stefan är professor i fysik vid Stockholms Universitet och grundade Savantic tillsammans med Claes Orsholm.

Thomas Arctaedius

Thomas Arctaedius

Ledamot

Thomas disputerad fysiker med lång erfarenhet som entreprenör. Han har startat flera bolag, främst inom konsultbranschen. Idag arbetar Thomas som VD på ayond AB.

Marcus Weiland

Marcus Weiland

Ledamot

Marcus undervisar i affärsutveckling med artificiell intelligens. Han har en civilingenjörsexamen i datateknik med inriktning mot autonoma system från KTH och en Executive MBA från Handelshögskolan. Med den kombinationen bidrar Marcus med en gedigen erfarenhet av att koppla samman forskarvärldens teknikkunskap med näringslivets affärsmässighet.

Christofer Aourell

Christofer Aourell

Suppleant

Christofer har disputerat i fysik vid Stockholms Universitet. Christofer arbetar på Savantic sedan tio år.