Styrelse

Stefan Csillag

Stefan Csillag

Ordförande

Stefan är professor i fysik vid Stockholms Universitet och grundade Savantic tillsammans med Claes Orsholm.

Thomas Arctaedius

Thomas Arctaedius

Ledamot

Thomas disputerad fysiker med lång erfarenhet som entreprenör. Han har startat flera bolag, främst inom konsultbranschen. Idag arbetar Thomas som VD på ayond AB.

Karin Carlsson

Karin Carlsson

Ledamot

Karin har lång erfarenhet av affärsutveckling och teknisk utveckling, bla inom Ericsson, Cell Network och Knowit. Idag arbetar Karin på Savantic som vice VD och affärsutvecklare.

Christofer Aourell

Christofer Aourell

Suppleant

Christofer har disputerat i fysik vid Stockholms Universitet. Christofer arbetar på Savantic sedan tio år.