Research

BIG 4

Savantic deltar i ett Horizon 2020 och Marie Curie Sklodowska Action projekt, BIG 4 . Miroslav Valan är vår industridoktorand och tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och Professor Fredrik Ronquist samt KTH och Stockholms Universitet kommer Miroslav jobba de närmaste tre åren hos oss.  

Vår roll i projektet är att skapa nytta för Citizen Science genom en applikation. Applikationen är en Deep Learning-tränad applikation som du kan använda för att kunna ta foto av en insekt och få svar på vad det är.

Publicerad: 05/11/2016