SAVIA

Data Fusion

Data Fusion är benämningen på de processer som kan samla och analysera all tillgänglig data om ett och samma fysiska objekt, från en mätning där många olika sensorer och mätmetoder använts. I system med Internet of Things och sensorer generas mängder med information där objekt och händelser syns i data på mer än ett sätt. Då är det  användbart med Data Fusion som ökar möjligheten att detektera och klassificera jämfört med data från en ensam sensor.

Savantic har bland annat utvecklat Data Fusion för ett sensornätverk som användes vid tester av spårbeträdandelarm i Stockholms tunnelbana. Tack vare Data Fusion kan systemet skilja på riktiga och falska larm mycket bättre. Prestandan överträffar befintliga lösningar som inte använder flera olika typer av sensorer och Data Fusion.

 

Publicerad: 05/11/2016