SAVIA

Artificiell Intelligens och Machine Learning

Machine Learning är ett begrepp inom Artificiell Intelligens (AI) och omfattar flera olika tekniker. Deep Learning (t.ex Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks) och Reinforcement Learning är två av de tekniker som ofta nämns i samband med AI och Machine Learning.

Convolutional Neural Network (CNN) används främst inom bildanalys för att datorn automatiskt ska lära sig de karaktärsdrag som behövs för att tolka bilder. Så fort ett neuralt nätverk innehåller mer än ett dolt lager används begreppet Deep Learning. CNN för bilder har ofta flera dolda faltningslager (eng. convolutional layers).

Recurrent Neural Network (RNN) används för att modellera beroendet mellan termer i en serie av data och är bra på att tolka till exempel text. Det finns flera olika typer av RNN (t ex Long Short-Term Memory, LSTM) som är specialiserad till särskilda ändamål.

Reinforcement Learning används för att lära en dator att genomföra en specifik arbetsuppgift. Datorn tränas genom att utföra samma uppgift om och om igen. För varje gång fås en återkoppling på hur det gick (eng. reward) som används för att uppdatera algoritmen. Om man kombinerar CNN med Reinforcement Learning kallas det för Deep Reinforcement Learning och används för att datorn ska kunna använda en kamera som sensor när den utför uppdrag (jfr robotik).

Publicerad: 05/11/2016