SAVIA

Advanced Data Analytics

Advanced Data Analytics är ett brett begrepp som omfattar metoder och tekniker för att leta efter information i data, som hjälper till med förändringar och förbättringar för att skapa affärsnytta.

Verktyg som Machine Learning, datamodellering, Data Mining, statistiska metoder och simuleringar ingår i fysikerns verktygslåda och är grunden inom Advanced Data Analytics. Det gör att fysiker är bäst rustade för att ta sig an morgondagens verktyg för att ta fram pålitliga prognoser på näringslivets villkor. 

 

Publicerad: 05/11/2016