Savantic Sightings

Ny publikation inom elektronmikroskopi

Thierry Sikora har varit drivande i arbetet med att ta fram en gemensam europeisk databas för energiförlustspektroskopi (EELS) med elektronmikroskop (TEM) samt för röntgenabsorption. Nu har en ny version av databasen utvecklats och publicerats i Microscopy and Microanalysis. Databasen är öppen för alla.

Länk till EELS Data Base

Publicerad februari 2016.

Publicerad: 05/10/2016