Savantic Sightings

Savantic i Almedalen

I samarbete med Urban City kommer Savantic delta i ett seminarium om digitalisering och infrastruktur den 2 juli i Almedalen. Seminariet ”Kan politerna möta mobitetsrevolutionen genom att bli mer disruptiva?” kommer frågan hur och på vilket sätt politiker och samhälle är redo för stora utmaningar att debatteras. Idag står vi inför stor möjligheter med nya algoritmer och digitalisering hur förvaltar vi dessa möjligheterna på bästa sätt? 

Mobilitetsrevolutionen med digitaliseringen och algoritmer som agerar disruptivt är av godo. Politik och samhälle har dock stora utmaningar att möta den utvecklingen. Vad händer om samhället också agerar disruptivt, skapar digitala plattformar och prissätter trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken?

Hur kan samhället kan svara upp mot utvecklingen med nya digitala resetjänster och autonoma fordon? På samma sätt som Uber och MaaS-tjänster kan även samhället agera disruptivt och öka effektiviteten på vägar och i kollektivtrafik. Men det kommer att kräva ett nytt sätt att se på infrastruktur, upphandling av kollektivtrafik och rådande uppfattningar om vem som betalar vad. Hur kommer statens, regionernas och kommunernas mobilitetspolitik att se ut om 10–20 år? Hur ser det ut nästa år?

Varmt välkomna till Almedalen för mer information om eventet se: http://program.almedalsveckan.info/54395

Publicerad: 25/06/2018