Savantic Sightings

Föreläsning vid MiU

Lars Mårtensson höll en gästföreläsning om bildanalys i kommersiella applikationer för studenter, lärare och forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Föreläsningen finns på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=8MdYUTB2GY8

Publicerad maj 2017.

 

Publicerad: 02/06/2017