Savantic Sightings

Savantics AI-teknik hjälper skolbarnen hjälpa forskare i Nyckelpigeförsöket 2018

Savantic bidrar med sin kompetens inom Machine Learning och bildanalys i ett projekt för att kartlägga Sveriges över 60 arter av nyckelpiga. Målet med projektet är en app som ska lära sig känna igen och artbestämma nyckelpigor automatiskt. Behovet av att lokalisera, identifiera och klassificera insekter är stort, och det är bråttom – många arter dör ut innan de ens upptäcks.

Projektet kallas Nyckelpigeförsöket 2018 och samordnas av Vetenskap & Allmänhet, som står bakom det årliga evenemanget ForskarFredag. De bjuder varje år in allmänheten att delta i arbetet med ett forskningsprojekt. I år handlar projektet om nyckelpigor och biologisk mångfald.    

Människans påverkan på naturen gör att insekter dör ut och försvinner, i snabbare takt än de hinner kartläggas. Kartläggningen kräver expertis, men det finns inte tillräckligt många experter för att de ska hinna med att inventera insekterna. Tack vare ny teknik kan forskarna nu ta allmänheten till hjälp. Lösningen är Machine Learning, artificiell intelligens (AI), som med avancerad bildanalys automatiskt tolkar fotografier och kategoriserar de insekter som fångas på bild. Skolklasser och andra intresserade deltar i projektet genom att ta bilder på en av våra mest folkkära insekter – nyckelpigan.

Med Savantics AI-teknik utvecklas en app för mobiltelefon och surfplatta som kan läsa av och tolka innehållet i nyckelpigebilderna. Men för det ska fungera krävs en stor mängd bilder, så att appen kan lära sig vad den ska leta efter. Det är de bilderna som deltagarna i Nyckelpigeförsöket kommer att bidra med.

Miroslav Valan är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och hos Savantic. Hans forskning handlar just om att använda avancerad bildanalys för att artbestämma insekter automatiskt, och han har stora förhoppningar på projektet: 

– Det här är en möjlighet för alla intresserade att delta i ett viktigt forskningsprojekt, som handlar om vår gemensamma framtid på jorden. Samtidigt är det en möjlighet för deltagarna att få en inblick i vilken hjälp vi kan få av AI i vårt dagliga liv framöver, säger Miroslav Valan.

Martin Bergman, projektledare för Nyckelpigeförsöket på Vetenskap & Allmänhet, hoppas på hjälp från både skolelever och allmänhet för att samla in bilder till appen:

– På köpet får deltagarna kunskap om biologisk mångfald, om hur forskning går till och en bild av hur artificiell intelligens kan bidra till att lösa samhällsutmaningar i framtiden, säger han.    

Claes Orsholm, VD på Savantic, ser projektet som ett bra sätt att skapa uppmärksamhet kring problemet med att insekter dör ut, samtidigt som han hoppas att det ska skapa ett ökat engagemang hos dem som deltar i projektet.

– För oss är det mycket angeläget att vårt tekniska kunnande kommer till användning på ett sätt som gör världen lite bättre, säger Claes Orsholm. Projektet skulle inte kunna genomföras utan den här tekniken och för vår del känns det fantastiskt att kunna bidra med den här pusselbiten i klimatarbetet, att kunna visa att tekniken fungerar och att den kan användas för att skapa nytta för framtiden.

De skolklasser som har anmält sig kommer att fotografera nyckelpigor efter sommarlovet. Men det går också bra att delta som privatperson. Det är bara att ladda ner appen Nyckelpigeförsöket 2018, som finns att hämta i App Store och på Google Play.

Nyckelpigeförsöket genomförs med stöd av forskningsrådet Formas samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions, en del av Horizon 2020 GA No 642241 till Miroslav Valan.

Mer information finns på ForskarFredags hemsida.

 

 

Publicerad: 25/06/2018