Savantic Sightings

Rapport från frukostseminariet

Den 27 november var det åter dags för frukostseminarium hos Savantic. Temat för morgonen var hur Deep Learning-tekniken har förändrat bildanalysen i grunden. Claes Orsholm presenterade nyheter inom såväl hårdvara som algoritmer och modeller – snart kommer det att vara möjligt att bygga in avancerade Deep Learning-modeller i mindre enheter. Nya kompressionstekniker gör att de analysprocesser som tidigare har behövt göras i stora GPU-baserade system snart kommer att kunna flytta in i själva hårdvaran, vilket gör att neurala nätverk snart kan bli en integrerad del i exempelvis bilar. 

Den stora utmaningen är inte längre att bygga själva systemet, utan att kunna skapa en fungerande strategi för hur data ska hanteras och analyseras och hur det neurala nätverket ska konstrueras. Claes Orsholm berättade också om Deep Convolutional Neural Networks, som har större träffsäkerhet än mänskliga experter när det gäller bildanalys. Det innebär så klart helt nya möjligheter för hur sådana system kan användas.

Bland gästerna den här morgonen fanns ett 15-tal inbjudna från näringslivet, som var särskilt intresserade av att veta mer om hur det skulle kunna gå till att träna ett neuralt nätverk som är inbyggd i en liten enhet, och hur man kan veta att enheten är färdigtränad så att man kan validera modellen, till exempel i en bil, med de stora säkerhetskrav som finns. 

Slutsatsen är att verktygen som behövs för att bygga in Deep Learning i fristående enheter i stort sett är verklighet redan i dag, men när det gäller data finns det en hel del arbete kvar att göra kring hantering, strukturering och validering.  
 

Publicerad: 06/12/2018