Savantic Sightings

Savantic antar klimatutmaningen

Den 3 december presenterade DN Debatt ett upprop från Sveriges studenter, som ansluter sig till det klimatmanifest som 20 000 franska studenter har skrivit under, riktat till framtida arbetsgivare, med krav på att de ska ta klimathotet på allvar.

Studentmanifestet klargör att studenterna inte är intresserade av att jobba hos företag som påstår sig vara miljövänliga, men som i realiteten inte gör särskilt mycket för att förändra sitt eget beteende.

 

Studenterna ställer följande krav på företagen:

1. Att ni kontinuerligt kartlägger och redovisar totala klimatutsläpp och miljöpåverkan, orsakad av er verksamhet, även de som sker utanför Sveriges gränser.

2. Att ni sätter upp en koldioxidbudget som innebär att ni minskar era totala koldioxidutsläpp med 16 procent per år och har en handlingsplan för hur detta ska genomföras.

3. Att ni regelbundet mäter och följer upp er miljöpåverkan och er koldioxidbudget. Det räcker inte med enbart goda ambitioner och mindre förbättringar, den satta koldioxidbudgeten ska tas på samma allvar som en ekonomisk budget.

Framtidens arbetskraft kräver att företag redovisar klart och tydligt på vilket sätt de jobbar med klimatfrågan. Savantic antar utmaningen!

Det här arbetet behövs för allas vår framtid, men det behövs också för att vi som företag ska vara hållbart i framtiden och kunna attrahera den höga kompetens som är kärnan i Savantics verksamhet. Vi har redan påbörjat arbetet med att kartlägga våra utsläpp, upprätta en koldioxidbudget och göra en plan för regelbunden uppföljning.

Nu uppmanar vi andra företag att följa med på resan. Egentligen har ingen råd att låta bli.

Publicerad: 06/12/2018