Savantic Sightings

Dags att agera för ett fossilfritt Sverige

Regeringen har tagit initiativet för att Sverige ska bli väldens första fossilfria välfärdsland. Inför klimatmötet COP21 i Paris, som gick av stapeln i början av december, tog regeringen initiativet och startade Fossilfritt Sverige. Här bjuds aktörer från olika delar i samhället in för att visa att det finns ett brett stöd i Sverige för miljön. Genom att skriva under deklarationen för ett fossilfritt Sverige deltar företag, myndigheter och organisationer i FNs initiativ Action Agenda, vi på Savantic har skrivit under regerings deklaration.

De fossila bränslena står för en majoritet av CO2 utsläppen i Sverige om man inte räknar utsläpp utanför Sverige på grund av vår konsumtion. Enligt vägverket står bil- och lastbilstrafiken för 30 % av utsläppen. Till det kan tilläggas att Sverige inte har den grönaste fordonsparken i Europa. Savantic känner att underskriften i regeringens deklaration för Fossilfritt Sverige innebär ett ansvar för nästa generation samt att fostra en innovationsindustri mot mer gröna alternativ.

Vi är mycket engagerade i klimatfrågan och följer noga debatten och utvecklingsarbetet inom miljöteknologi. Som forskare har vi länge insett att innovativ, teknisk utveckling är en viktig faktor i omställningsarbetet. För att nå ett Fossilfritt Sverige måste vi optimera energiförbrukningen och bli bättre på energiomvandling, något som vi fysiker på Savantic kan. För att Sverige ska kunna bli ledande och först i världen med ett fossilfritt samhälle så är det viktigt att inte låsa sig vid en lösning. Med många olika lösningar minskar insteget och chansen ökar för att fler ska tycka att ett teknikskifte är attraktiv och enkelt.

Som exempel tror vi att det inom transportsektorn kommer att finnas flera lösningar parallellt för att kunna bidra till omställningen. Etanol var ett utmärkt instegsalternativ för att öka allmänhetens medvetenhet om miljöfordon. Det krävdes ingen större investering för bilägaren och användningsmöjligheterna av bilen förblev oförändrade. Det finns alltid så kallade early adopters som är beredda att betala priset för ny teknik, t.ex. elbilar med räckvidd på 50 mil, eller bränslecellsbilar med dålig tillgång till vätgas. Men för att de stora användargrupperna ska ansluta sig måste insteget göras lägre. Elfordon, hybrider och bränslecellsbilar kommer alla att finnas på marknaden ett bra tag eftersom de fyller olika behov. Om du kör korta sträcker, max 10 mil, då är en elbil ett perfekt fordon. Det är billigt och smidigt att ladda batterierna när bilen står parkerad hemma eller på jobbet. Är du någon som oftast kör mindre än 10 mil, men ibland behöver bilen för långa sträckor kanske en hybrid är bättre. Det går fortare att tanka bränsle i form av gas eller flytande form än att ladda batterierna under resans gång, när tanken måste fyllas.

Vätgas går fort att tanka och har samma miljöpåverkan som el. Bränslecellsbilar är dock fortfarande dyra och det saknas än så länge en infrastruktur för vätgas. Vätgasstationer kommer dock att byggas ut och allt pekar på att bränslecellstekniken kommer att bli billigare. Med stor sannolikhet blir det vanligt med elbilar som har både batterier och bränsleceller. Batterierna laddas billigt när bilen är parkerad och den lite dyrare vätgasen tankas under resans gång.

En sak är säkert: de CO2 utsläppande förbränningsmotorerna försvinner i takt med att el- och vätgasstationer byggs ut.

Tekniken för fordon som nämns ovan finns redan, inklusive bränsleceller för vätgas. Vätgas skulle kunna bli ett enkelt och bra sätt att lagra energi eftersom bränsleceller är en lösning som med framgång skulle kunna ersätta gas- och oljeeldning och med det minska fossil användning. Under tryck har det visat sig att vätgas erbjuder 75 % effektivare energiutvinning än bensin. Det är troligt att det kommer att finnas lokala vätgasfabriker som använder el från solceller eller vindkraft för att framställa vätgasen. Fastighetsägare kanske till och med har egna vätgasfabriker som kan lagra överskottsenergi i form av vätgas för användning senare eller som bränsle till bilen (se NyTeknik juni 2015 http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3915622.ece).

Savantic följer med stor spänning fortsättningen i miljödebatten och med framgångarna vid COP21 hoppas vi att Fossilfritt Sverige får en rejäl skjuts framåt. Vid intresse tar vi gärna en diskussion med er om miljö-/energiteknik. Besök oss på www.savantic.se.

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/
http://www.vagverket.se
http://www.vatgas.se

Publicerad: 16/11/2016