Savantic Sightings

Digitalisering - mer än bara en app

Konsumenter, anställda och leverantörer har blivit bortskämda med nya, digitala tjänster. Det har resulterat i en hype inom digitalisering. Det ska vara lätt, enkelt och smidigt och alla verkar tro att det bara handlar om mobilapplikationer. Jag är ledsen att behöva sticka hål på bubblan: det krävs lite mer för att Sverige ska bli världsledande inom digitalisering än att tro att några app-utvecklare ska fixa det. Vi behöver med krafttag sätta oss in i nya möjliggörande teknologier som idag knappt undervisas på svenska högskolor. Sverige, visa vad skåpet ska stå, bli bäst nu då!

Många tjänster som kommer att hjälpa oss med automatisering går inte att slänga ihop med en app och lite basteknik. Låt mig förklara. Vi har idag med hjälp av trettio år av innovationsexplosion fått fram många nya teknologier. Låt oss kalla dem för bastekniker då de inte på egen hand revolutioner digitaliseringsvågen speciellt mycket. Exempel på bastekniker är databaser, LED, laser, nanoteknik, IR, Bluetooth, RFID, GPS, LTE, sensorer och 3D skrivare för att nämna några få.

Många av dessa tillgängliggörs med ett applikationslager i sociala nätverk, visuella applikationer, rörelseapplikationer och mobilapplikationer. Detta är inget nytt förutom att vi idag har nya plattformar som surfplattor och smartphones att visa det på.
Många tjänster bygger på databaslagring och visualisering av data. För att verkligen kunna göra skillnad behövs det möjliggörande tekniker som hjälper oss att tolka data för att förstå samband och fatta kloka beslut. Sådana tekniker finns redan och kommer göra digitaliseringen verkligen möjlig. Möjliggörande tekniker är Deep learning, Deep Reinforcement learning, Data Fusion, Tracking, SLAM, dataanalys av stora datamängder (populärt kallat Big Data) för att nämna några. Utan dessa uteblir framtidens digitalisering.

Om framförallt Sverige ska dra nytta av digitaliseringen som den stora omvälvande teknikrevolutionen så är det ett problem att våra universitet och högskolor helt har missat eller delvist missat undervisning i flera möjliggörande tekniker. Jag är ledsen att behöver säga detta men vi behöver inte fler app-utvecklare. Vi behöver djup kunskap inom virala nätverk, om klassificeringsmodeller och dataanalys. Då kommer vi i Sverige kunna bli världsledande. Tyvärr springer världen förbi oss om vi fortsätter ha politiker och beslutsfattare som tror att framtiden bara handlar om mobilapplikationer i digitaliserings hypen.

Referenser:
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insig...
www.visitsweden.com – ”framsteg inom digitalisering och dess inverkan på resandets utveckling”
www.antagning.se – Antal kurser inom machine learning och bildanalys kurser i Sverige (ingen grundkurs).

Publicerad: 16/11/2016