Savantic Sightings

Fossilfritt Sverige

Regeringen arbetar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet COP21 i Paris, som startar på måndag den 30 november, har regeringen startat Fossilfritt Sverige. Här bjuds alla aktörer i samhället in för att visa Parismötet att det finns ett brett stöd i Sverige för detta. Genom att skriva under deklarationen för ett fossilfritt Sverige deltar företag, myndigheter och organisationer i FNs initiativ Action Agenda. Action Agenda vill visa världen hur olika aktörer i samhället bidrar till omställningen.

Fossilfritt Sverige

Savantic har skrivit under regeringens deklaration för Fossilfritt Sverige. Vi är mycket engagerade i klimatfrågan och följer noga debatten och utvecklingsarbetet inom miljöteknik. Som forskare har vi länge insett att teknikutvecklingen är en viktig faktor i omställningsarbetet. Behovet av tekniska lösningar kommer att driva på utvecklingen och vara ekonomiskt gynnsamt för hela samhället. För Sverige är detta en unik möjlighet att bli världsledande inom området. Vi är fantastiskt duktiga på innovation och problemlösning - något som Savantic vill bidra till genom att hjälpa våra kunder att ta fram ny teknologi.

Länkar:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/
http://newsroom.unfccc.int/lpaa/

Publicerad: 16/11/2016