Savantic Sightings

Välkommen Johnson Ho

Vi hälsar Johnson Ho välkommen till Savantic! Johnson började hos oss i mars 2017 och kommer från KTH där han arbetat som forskare inom biomekanik. Johnson är en duktig kodutvecklare och har bland annat arbetat med finita element-metoder för att modellera huvudet vid kraftiga trauman. Han har också utvecklat metoder för simuleringar vid stadsplanering.

Publicerad april 2017. 

Publicerad: 02/06/2017