Savantic Sightings

Framtidens resesituationer

Med klimatavtalet från Paris enades regeringar om att minska växthusgasutsläppen och att genomföra snabba minskningar i enlighet med de mest avancerade vetenskapliga lösningar. Savantic har gått in ett gemensamt projekt med KTH som heter SAMS-Mistra där målet är att hitta lösningar på klimatmålen och möjligheten att stimulera hållbar mobilitet i Sverige. Med ett antal filmer har projektet försökt sammanställa ett antal framtida situationer.

https://www.youtube.com/channel/UCGAt86wF4EsT544OsTsmCTQ

Publicerad: 04/05/2017