Roger Viberg är Savantics operativa chef

Roger Viberg, som började hos oss i september 2018, kommer fortsättningsvis att ha rollen som operativ chef. Roger kommer att fortsätta vara den huvudsakliga kontakten mellan Savantic och våra kunder, för att säkerställa leveranskvalitet och framdrift.

Hans uppgift blir även framöver att fånga upp signaler från kunderna, om något behöver justeras eller rättas till i våra projekt, men även omvänt, att lyssna på konsulternas upplevelser från sina respektive projekt och diskutera eventuella förändringar med kunden. Internt kommer Roger att vara en kontaktyta mellan konsulter och företagsledning – han kommer kort sagt att ha en central kommunikativ roll i allt vi gör.

På en övergripande nivå innebär det fokus på att koppla ihop vårt strategiska arbete med den dagliga verksamheten och att ansvara för en god transparens både inom Savantic och i våra externa kontakter. Med sin långa erfarenhet av att hantera många parallella projekt och förmåga att lyssna på människor kommer Roger i sin nya roll att underlätta samarbeten och projekt samtidigt som vi som företag kan ta ytterligare ett steg i vår utveckling och expansion. 

Publicerad: 23/01/2019